PREDATOR 3D – 300 ml + DÁREK (platí pro 1 objednávku, vyberte po přidání do košíku)

Kód: 8595117102041
290 Kč –21 %
Predator 3D 300 ml
290 Kč –21 % 229 Kč 189,26 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Nová 3D generace ochrany před nepříjemným a nebezpečným hmyzem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Prostorový a plošný širocespektrální insekticid s repelentním účinkem proti komárům, klíšťatům, muchničkám, mouchám, čmelíkům, potemníkům, molům, mravencům, štěnicím a dalšímu dotěrnému hmyzu. Aplikujte plošně na porézní materiál kde se pohybujete(stěny, moskytiéry, markýzy, stany, spacáky). Samovolným odpařováním se vytvoří neprostupná, neviditelná moskytiéra, která Vás bezpečně ochrání před komáry. Určený k ošetření vnitřních i venkovních prostor.
Terénně testováno v lokalitě Soutok s náletem až 900 komárů za minutu. Laboratorně a terénně testováno Státním zdravotním ústavem v Praze. Schválen Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátorů a léčiv pro použití v zemědělských provozech.

Obsah účinné látky: PBO 1%, Transfluthrine 0,2 %, Geraniol 0,1 %.

Obsah: 300 ml – aerosolový rozprašovač

Upozornění:
Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. PREDATOR 3D je prostorový a plošný insekticid určený k hubení plazícího a létajícího hmyzu.

Ohlasy od zákazníků ze sociálních sítí:

Návod na použití:

Aplikujte v množství 0,1-0,5ml/m3, 0,5ml/m2 v interiéru. V exteriéru aplikujte v množství 1-5ml/m2 na verandy, altány, posezení, markýzy, závěsy, záclony, moskytiéry, stany apod. Účinnost ve venkovních prostorách proti komárům byla prokázána 24 hodin po aplikaci. Po odeznění účinnosti aplikaci opakujte.
NEBEZPEČÍ! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku, nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pouze prázdnou nádobku odevzdejte do sběru, náplň likvidujte jako nebezpečný odpad.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.

Účinná látka: PBO 10g/kg,Transfluthrin (CAS: 118712-89-3, ES: 405-060-5) 2g/kg, Geraniol (CAS: 106-24-1, ES: 203-377-1) 1 g/kg.,Obsahuje: Propan-2-ol, hnací plyn ( propan, butan, isobutan).

 

Nepoužívejte v blízkosti včelích úlů!

Doplňkové parametry

Kategorie: Repelent PREDATOR 3D (neviditelná moskytiéra)
Hmotnost: 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: