AKCE 5 ks !! PREDATOR ALOHA 90 ml - repelent s ochranným UV faktorem SPF 30 + DÁREK (platí pro 1 objednávku, vyberte po přidání do košíku)

Kód: 401
981 Kč 810,74 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Repelent s vysokým podílem účinných látek obohacen ochranným UV faktorem 30 SPF.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tělový repelent určený hlavně pro cestovatele do rizikových oblastí s vysokou pravděpodobností nakažení infikovaným hmyzem . Repelent s vysokým podílem účinných látek obohacen ochranným UV faktorem 30 SPF. Univerzální repelent pro použití ve všech zeměpisných pásmech proti všem druhům komárů a klíšťat včetně tropických. Kompaktní kapesní balení umožňuje mít prostředek neustále s sebou a opakovaně aplikovat v případě potřeby v extrémních podmínkách. Je vhodný i pro děti od 2 let. Doporučená denní dávka při přímé aplikaci na pokožku na dospělého člověka je 12 g (plocha celého těla). Výrobek obsahuje 25 % účinné látky DEET a 25 % účinné látky Icaridin. Díky absenci alkoholu má výborné hydrofobní vlastnosti, které brání rychlému odparu a prodlužuje dobu účinnosti.

Důležité upozornění !!!!

Výhoda u aerosolové aplikace spočívá v dokonalejším rozptýlení na všechny body těla, obuvi a oděvů. Toho docílíte u výrobků PREDATOR díky 360°ventilu, dokonalému roztoku a jemnému rozprachu.

Tohoto efektu nedocílíte u spreje s mechanickým rozprašovačem, kde při rozprachu ošetříte jen ohraničené kruhy, mezi kterými se hmyz dostane na neošetřené místo a bodne. U infikovaného klíštěte a komára je to otázka života a smrti, v lepším případě trvalým následkům pro Vás i Vaše dítě.

Neaplikujte na oděv, zanechává mastnotu. Na oděv aplikujte jiný typ výrobku a to PREDATOR OUTDOOR, který je na to vysloveně určený a kde byla prokázána účinnost i měsíc po aplikaci. Neaplikujte na předměty z plastů (mobil, brýle, hodinky apd.) výrobek může tyto předměty poškodit. Po skončení expozice umyjte mýdlem a vodou.

Obsah účinné látky: DEET 24,9 % + ICARIDIN 25,1 % tj. celkem 500 g / kg

Opalovací faktor: SPF 30

Obsah: 90 ml

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. Repelent PREDATOR ALOHA je účinný repelent proti komárům po dobu 4-8 hodin a na klíštata po dobu 4 hodin.

Nepoužívejte u dětí do 2 let.

Návod na použití:

Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku a rozetřete. Při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Další bezpečnostní opatření: Při přímé aplikaci na pokožku s ohledem na zajištění dostatečné ochrany zdraví dětí od 2 do 12 let je možné přípravek aplikovat maximálně 1 x denně. U dětí starších 12 let a dospělých je možné přípravek aplikovat maximálně 2 x denně. 

Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Skladujte přípravek odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. Zamezte styku přípravku s očima a ústy.
U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty.

Po skončení expozice umyjte ošetrená místa mýdlem a vodou. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402.

NEBEZPEČÍ! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje OTNE. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad ve schválené sběrně odpadů.

Účinná látka: N,N-Diethyl-3-methylbenzamid (CAS: 134-62-3, CE: 205-149-7) 249 g/kg,Icaridin (CAS:119515-38-7, CE:423-210-8) 251g/kg.

Obsahuje: Saboderm AB( CAS:68411-27-8,CE 270-112-4, (hnací plyn) propan, butan.

Doplňkové parametry

Kategorie: Repelent PREDATOR pro dospělé a starší děti
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: