REPELENT PREDATOR BIO - 150 ml + DÁREK (platí pro 1 objednávku, vyberte po přidání do košíku)

Kód: 8595117103314
290 Kč 239,67 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Biocidní přípravek PREDATOR BIO je nový repelent v aerosolovém provedení na bázi přírodních esenciálních silic. Díky vysokému podílu účinných biocidních látek je docíleno nadstandardního účinku ve všech zeměpisných pásmech proti všem druhům komárů a klíšťat včetně tropických.

Účinná látka: Eucalyptus citriodora oil(CAS: 1245629-80-4, ES: 800-429-0) 300 g/kg. 

Přirozeně se vyskytující účinná látka pro použití v repelentech proti hmyzu, účinná proti řadě savého hmyzu a členovců. Citriodiol® je tvořen jednoduchou modifikací udržitelně sklizeného Eukalyptu citriodora olej (také známý jako Corymbia citriodora). Hlavní složkou citriodiolu® je p-menthan-3,8-diol (PMD), sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v listech stromu Eucalyptus citriodora.

Detailní informace

Detailní popis produktu

BIO REPELENT PREDATOR

A zase malý krok vpřed do budoucna, ale zpátky návrat do minulosti. Zase něco výjimečného pro naše zákazníky, zase spousta testů, analýz, práce jenom proto, abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší z naší kuchyně. Něco výjimečného pro Vaši bezpečnost před stále sílící invazí nebezpečného hmyzu. Nabízíme bezpečnou cestu do lůna přírody. Chráníme Vás tím nejlepším, co současná věda nabízí před infikovanými komáry a klíšťaty zároveň chráníme přírodu.

PREDATOR BIO je nový repelent v aerosolovém provedení na bázi přírodních esenciálních silic -citronennal, citronellol, eucalyptol, linalol a limonene. Díky vysokému podílu účinných látek  je docíleno nadstandardního účinku jak v našem zeměpisném pásu, tak tropech a subtropech.  Výjimečný repelent, výjimečná kombinace pro výjimečné cestovatele nejen do tropických oblastí. Je vhodný k použití i u dětí od 6ti měsíců a těhotných žen.

Důležité upozornění !!!!

Výhoda u aerosolové aplikace spočívá v dokonalejším rozptýlení na všechny body těla, obuvi a oděvů. Toho docílíte u výrobků PREDATOR díky 360°ventilu, dokonalému roztoku a jemnému rozprachu.

Tohoto efektu nedocílíte u spreje s mechanickým rozprašovačem jiných značek, kde při rozprachu ošetříte jen ohraničené kruhy, mezi kterými se hmyz dostane na neošetřené místo a bodne. U infikovaného klíštěte a komára je to otázka života a smrti, v lepším případě trvalým následkům pro Vás i Vaše dítě.

Výrobek není parfemován, ale voní přirozenou příjemnou citrusovou vůní. Je určen k aplikaci jak na tělo, tak na oděv.

 

První a jediný biocidní aerosolový přípravek na bázi přírodních esenciálních silic s tak vysokou koncentrací na trhu, který skutečně funguje. 

Účinnost prokázána u komárů rodu Aedes, Anopheles, Culex, Ochlerotatus, další hmyz muchničky, klíšťata. 

Upozornění:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu. Repelent je účinný proti komárům min. po dobu 4 hod. a na klíšťata 2 hod. Doba účinnosti až 8 hodin.  Nedoporučuje se použití u dětí mladších 6 ti měsíců.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku i oděv. Při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Při přímé aplikaci na pokožku dětí od 2 do 12 let je možné přípravek aplikovat max. 1x denně. U dětí starších 12 let a dospělých max. 2x denně. Max. denní dávka na dospělého člověka je 12 g. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Skladujte přípravek odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. Zamezte styku přípravku s očima a ústy. U dětí neaplikujte přípravek přímo na dlaně a prsty. Po skončení expozice umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 (nepřetržitě) tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje citronelal, citronelol, eukalyptol, linalol a limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/obal ve schváleném místě sběru nebezpečných odpadů. Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby uvedeného na dně nádoby.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Repelent PREDATOR pro dospělé a starší děti
Hmotnost: 0.15 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: